Web Link

ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจเลข อย. อาหารเสริม / ตรวจ อย / เช็ค อย ;
http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

ตรวจสอบเลข อย. / เลขจดแจ้ง ครีม เวชสำอางค์
http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

 

170727-ใส่เว็บ01 170727-ใส่เว็บ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.